Akut? Ring vår jour:

060-59 51 00

Antiloop är internationellt

Efter ett hårt arbete med den nytillkomna kunden King Food så fick blev det äntligen grönt ljus till att starta upp verksamhet i Danmark.

Sedan bara ett par veckor tillbaka har Antiloop, som system, rullat ut på den danska bygden och våra tjänster har tillgodosett över ett 20 tal anläggningar med central felanmälan.

I samband med expansionen söderut och förbi rikets gränser har Antiloop i sin helhet blivit översatt till engelska. Med det sagt så är Antiloop inte nöjda med att bara vår närmsta granne får ta del av systemet, nu siktar man globalt.

Översättningen till engelska och ett större intresse från befintliga kunder banar väg för att Antiloop nu ska kunna implementeras i ännu fler länder. Teamet bakom Antiloop ser fram emot att ta reda på vart i världen som de fortsatta samarbetena blir härnäst.