Akut? Ring vår jour:

060-59 51 00

bemt installerar p-ledsystem på Medicon Village i Lund

Vi är glada över att Lunds Kommuns Parkerings AB (LKPAB) har gett oss i uppdrag att installera ett p-ledsystem i den nya parkeringsanläggningen på Medicon Village i Lund.

P-ledsystemet är kamerabaserat och kommer via skyltar att informera trafikanterna om var det finns lediga parkeringsplatser och hur många. Det skapar ett bättre flyt i trafiken och underlättar för besökarna till Medicon.

I uppdraget ingår att installera cirka 130 kameror fördelat på sju våningar. Ordern uppgår till ett par miljoner kronor och tecknas som en del av bemt AB:s befintliga ramavtal med LKPAB.

Vi är stolta över att ha fått förtroendet och ser fram emot att komma igång med arbetet omgående.