Akut? Ring vår jour:

060-59 51 00

bemt signerar avtal med King Food Sverige på Antiloop-system

Efter några månaders test på ca 40 st Burger-King restauranger runtom i Sverige, var King Food väldigt nöjd med Antiloop-systemet.

Detta ledde till ett flerårigt avtal där bemt kommer att sköta alla fastighetsrelaterade ärenden till King Foods restauranger i Sverige.

Det är väldigt kul att vi har kommit i mål med detta avtal med King Food, det är ett stort steg på vägen på en fin resa med vårt Antiloop-system, säger Michael Brannefalk, VD på bemt.