Akut? Ring vår jour:

060-59 51 00

bemt AB hjälper Riksbyggen med klimatomställning till förnybar energi i deras fastigheter.

bemts hybridlösning ger värme och el med hjälp av innovativ lösning

Det har blivit mycket populärt att installera solceller för att minska sitt klimatavtryck. Nu kommer nästa steg, där bemt hjälper Riksbyggen och SEB Investment Management genom att leverera och installera hybridpaneler och solceller på deras SEB:s bostadsfastigheter som Riksbyggen förvaltar i Bunkeflostrand.

Att uppgradera delar av solcellsinstallationen till hybridpaneler (PV/T) som ger både el och värme uppmärksammas av allt fler som ett kostnadseffektivt sätt att minska fastighetens driftskostnad och klimatavtryck.

bemts hybridlösning är en innovativ kombinationslösning som nyttjar solvärme och värmepumpsteknik där vi tagit hjälp av den nya lösningen genom att komplettera den befintliga bergvärmeanläggningen med hybridpaneler (PV/T). Här omvandlas energin som genereras via en hybridanläggning till värme och tappvarmvatten för alla hyresgäster med hjälp av bemts hybridlösning.

Fördelarna med en Hybridpanel (PV/T):

– Omvandlar fyra gånger mer solenergi än en solcellspanel.

– En vätskekyld solcell genererar upp till 10% mer el än en vanlig solcellspanel.

– Panelerna är yteffektiva eftersom det produceras både el och värme i samma panel.

Detta är ytterligare ett steg på vägen att bli helt koldioxidneutral – förklarar Riksbyggens fastighetschef Tommy Kjellén.

För mer info angående bemts hybridlösning kontakta Jonas.nilsson@bemtnord.se eller patrik.ulfshög@bemtnord.se