Akut? Ring vår jour:

060-59 51 00

bemtgruppen gör ett nytt förvärv i Sundsvall och förstärker bemt nord AB med Rola Service AB

Rola Service AB är ett företag med expertis på Installation service, underhåll och reservdelar på maskiner och apparater inom livsmedelsbranschen. Med detta förvärv stärker vi positionerna på marknader storkök, restauranger samt retailhandeln i Norra Sverige.
Med detta förvärv förstärker vi oss ytterligare inom detta segment för att möta såväl befintliga som nya kunders behov.
Vi välkomnar Rola till bemt nord och ser fram emot att tillsammans utveckla våra affärer vidare.