Akut? Ring vår jour:

060-59 51 00

bemt stärker sin position i Sverige

Bemt stärker sin position i Sverige

För två år sedan förvärvade bemt Skåneinstallatören och nu 2 år senare har vi nu beslutat att fusioner Skåneinstallatören in bemt. Tack vare detta blir bemts elavdelning 50 personer starka, dessutom blir all teknikkunskap samlad på ett ställe. Den stora skillnaden för er som kund är att vi nu kan åtaga oss större uppdrag både gällande installation och service.

Vidare har bemt även köpt Tommy Nilsson Vent och fusionerat in detta i organisationen. Med denna sammanslagning förstärker vi ventilations- och entreprenadavdelningen med både kunskap och resurser, allt för att kunna möta den efterfrågan vi får från våra kunder.

Dessa förvärv och fusioner är ett led i vår strategi att växa oss starkare och bli en större leverantör på installations- och underhållsmarknaden i Sverige.