Akut? Ring vår jour:

060-59 51 00

TePe och bemt AB tar nästa steg mot ännu grönare kyla

bemt AB kommer att leverera ytterligare ett koldioxid (CO2)-kylaggregat till munvårdsföretaget TePe i Malmö. För TePe är investeringen en del av en uttalad ambition att respektera planetens gränser och skydda miljön över hela värdekedjan.

”Aggregatet ligger i framkant av den gröna teknikutvecklingen och kommer att användas tillsammans med de två enheter som vi har installerat och underhåller sedan tidigare. Resultatet är ett helhetssystem för maximal energieffektivitet och minimal miljöpåverkan”, säger Andreas Persson, Key Account Manager på bemt AB.

Läs hela pressmeddelandet här.